01

2008'10'3 - 2008'10'16

12790031-1.jpg


12790029-1.jpg

12790027-1.jpg

果然不能在晚上拍照....糊一堆

12790013-1.jpg

這是我家窗外

12790012-1.jpg

這是我家大門前的巷子

12790018-1.jpg

視傳六樓小花園
門上的那個是用鐵絲折成的一個人型
不過好像看不太出來....

12790019-1.jpg

視傳六樓小花園

12790006-1.jpg

這是我家對面養的鴨(還是雞阿....)
每天都吵死了....

12790002-1.jpg

我家對面

12790005-1.jpg

我家對面興奮的去拿洗好的照片後.....
真是打擊大阿.....(淚目)

發表留言

秘密留言

最近
訪言
12月
外面